Добредојдовте во сплетниот ГИС портал iOpstina.mk !

iOpstina е интернет/интранет GIS систем за прегледување, уредување и пребарување на општински, регионални и државни просторни информации, наменет за општинските администрации и граѓаните, на едно место!
ВЛЕЗ ВО ПОРТАЛОТ

Избери општина:
ВЛЕЗ ВО ПОРТАЛОТ